Software pre detektory NOKTA MAKRO SIMPLEX

Pre aktualizáciu je vyžadovaný operačný systém: Windows XP (SP3), Vista, Windows 7, 8 alebo 10.
Po aktualizácii sa všetky hodnoty vrátia na výrobné nastavenia.

Zálohujte si nastavenia pred vykonaním aktualizácie.
Posledná aktualizácia obsahuje všetky predchádzajúce opravy.

SIMPLEX

Aktualizácie:

Chybové hlásenie verzie počas aktualizácie a oparavené menšie chyby.

Aktualizácie:

1. Vylepšenia bezdrôtového pripojenia:

* Kvalita bezdrôtového pripojenia sa zlepšila.
* Proces párovania s bezdrôtovými slúchadlami bol zjednodušený.
* Na obrazovku bola pridaná ikona bezdrôtového pripojenia.

2. Bola pridaná funkcia uloženia.

Detektor teraz uloží všetky nastavenia automaticky po vypnutí a opätovnom zapnutí detektora, s výnimkou funkcie Ground Balance, Frequency Shift a LED Flashlight On / Off.

3. Bola pridaná funkcia Factory Defaults.

Ak sa chcete vrátiť k predvoleným hodnotám z výroby, postupujte takto:
* Detektor zapnite stlačením vypínača.
* Akonáhle sa na obrazovke objaví logo Simplex+, stlačte a držte súčasne tlačidlá SETTINGS a PINPOINT / POTVRDENIE, kým nezaznejú 3 krátke pípnutia.

4. Posun frekvencie
Kanály frekvenčného posunu boli optimalizované a klesli na 3 kanály: F1-F2-F3. F2 je stredná frekvencia.

Návod na aktualizáciu

HORE