Software pre detektory NOKTA MAKRO KRUZER

Pre aktualizáciu je vyžadovaný operačný systém: Windows XP (SP3), Vista, Windows 7, 8 alebo 10.
Po aktualizácii sa všetky hodnoty vrátia na výrobné nastavenia.

Zálohujte si nastavenia pred vykonaním aktualizácie.
Posledná aktualizácia obsahuje všetky predchádzajúce opravy.

NOKTA MAKRO KRUZER

Aktualizácia:

 • Pridaná funkcia hĺbkového zámku pre hĺbkové potápanie pod vodou.
  Ak chcete tlačidlá uzamknúť, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:
  - Stlačte a podržte tlačidlo "dole" na 3 sekundy
  - Stlačte raz tlačidlo OPTIONS
  - Stlačte raz tlačidlo GB
  Ak chcete tlačidlá odomknúť, zopakujte vyššie uvedené kroky.* Pri manuálnom nastavení
 • Ground Balance (vyváženia zeme) bola opravená hodnota ktorá sa zobrazovala ako "0".

Aktualizácia:

 • Nastavenie  iSAT v móde GEN pri vyvážení zeme v režime 3-TONE na hodnotu 4
 • Predĺženie času zobrazenia indikátora hĺbky
 • Výstraha o nízkej kapacite batérií sa zmenila zo statickej na blikajúcu.

Počiatočná verzia

Prvá verzia software pri uvedení na trh

NOKTA MAKRO MULTI KRUZER

Aktualizácia:

 • Pridaná funkcia hĺbkového zámku pre hĺbkové potápanie pod vodou.
  Ak chcete tlačidlá uzamknúť, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:
  - Stlačte a podržte tlačidlo "dole" na 3 sekundy
  - Stlačte raz tlačidlo OPTIONS
  - Stlačte raz tlačidlo GB
  Ak chcete tlačidlá odomknúť, zopakujte vyššie uvedené kroky.
 • Pri manuálnom nastavení *Ground Balance (vyváženia zeme) bola opravená hodnota ktorá sa zobrazovala ako "0".

Aktualizácia:

 • Nastavenie  iSAT v móde GEN pri vyvážení zeme v režime 3-TONE na hodnotu 4
 • Predĺženie času zobrazenia indikátora hĺbky
 • Výstraha o nízkej kapacite batérií sa zmenila zo statickej na blikajúcu.

Počiatočná verzia

Prvá verzia software pri uvedení na trh

NOKTA MAKRO GOLD KRUZER

Aktualizácia:

 • Pridaná funkcia hĺbkového zámku pre hĺbkové potápanie pod vodou.
  Ak chcete tlačidlá uzamknúť, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:
  - Stlačte a podržte tlačidlo "dole" na 3 sekundy
  - Stlačte raz tlačidlo OPTIONS
  - Stlačte raz tlačidlo GB
  Ak chcete tlačidlá odomknúť, zopakujte vyššie uvedené kroky.
HORE